Reiny Bourgonje

   

www.reinybourgonjefotografie.nl

Een eigen plek op aarde is niet vanzelfsprekend….zo ook voor de door Reiny Bourgonje gefotografeerde adoptiekinderen.
Misschien raken bij deze kinderen de geuren en kleuren die herinneren aan hun geboorteland wel een gevoelige snaar.
In hun jonge leventje hebben ze al veel meegemaakt, daar op die plek, toen hun plek op aarde. Deze kinderen zijn wereldburgers,
Nederlanders, Afrikanen, Chinezen en tegelijkertijd Friezen, alles in een. Ze zijn gewoon Friese kinderen met twee blanke ouders.
Ze zijn hooguit kleurenblind, want zij zien geen enkel verschil.
Hun dorp in Friesland, dat is hun plek op aarde.

Museum Heerenveen – zaal 2 – Minckelersstraat 11